Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život:
  "Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let."
Osel Bohovi odpověděl:
  "Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než třicet let."
A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo. Psovi Bůh řekl:
  "Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let."
Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. K opici Bůh pravil:
  "Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let."
Opice uprosila Boha, aby jí takového života nedával víc než deset let. A k člověku Bůh pronesl:
  "Ty jsi muž, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš vládnout zemi a žít dvacet let."
A muž povídá:
  "Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice..."
A bůh tak učinil. No, a proto chlap žije dvacet let jako muž, potom třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních, a nakonec stráví deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům.

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.