Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Boháč a známý lakomec zemře a zabuší na nebeskou bránu:
  "Chodil jsem každou neděli do kostela, tak mě pusťte dovnitř."
Svatý Petr mu odpoví:
  "Chodit do kostela nestačí. Můžeš mi říci, jestli jsi v životě někomu nezištně pomohl?"
Po chvilce váhání boháč odpoví:
  "Pomohl, vzpomínám si. Za velké krize ve třicátých letech u mne zazvonil nějaký zbědovaný žebrák a já jsem řekl manželce, ať mu udělá obložený chleba. Asi tak za půl dolaru."
  "A to jsou všechny tvé dobré skutky?"
Boháč se znovu zamyslí. Potom si vzpomene:
  "Kdysi vyhořel můj soused. Jeho dům lehl beze zbytku popelem. A já jsem mu věnoval můj starý stůl. No, byl už rozklížený, stál tak za půl dolaru, ale aspoň něco soused do nového začátku měl."
Sv. Petr pošle anděla, ať prověří, jestli si to lakomec nevymyslel. Anděl vše zkontroluje a potvrdí, že v techto dvou prípadech se skutecne bohác zachoval lidsky. V nebi zavládlo zdešení. Snad nebudou muset starého lakomce, který měl na svědomí spoustu bezohledně zničených nadějí a dokonce životů, pustit do nebe. Nakonec Sv. Petr najde východisko. Obrátí se na dozorčího anděla se slovy:
  "Vrať mu jeho dolar a shoď ho do pekla."

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.