Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
V Rusku měli před přestavbou veliké problémy na silnicích s překračováním rychlosti. Proto se vláda rozhodla pro tvrdá opatření a nařídila, aby úplně každý, kdo bude přistižen, dostal velikou pokutu. Jednoho dne Gorbačov zaspal a tak, když spěchal ze své rezidence do Kremlu, řekl řidiči, aby si sedl dozadu, že bude řídit sám. Cestou profrčel kolem dvou policistů na motocyklech. Jeden z nich za ním vyrazil. Za pár minut se vrátil ke svému kolegovi, a ten se hned ptá:
  "Tak co, dal jsi mu pokutu?"
  "Ne."
  "Jak to? Přece máme dávat pokutu každému."
  "Ne, tohle byl někdo moc vysoko."
  "Kdo to byl?"
  "Nevím, nepoznal jsem ho. Ale jeho řidič byl Gorbačov."

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.