Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Připluje trosečník na prámu na ostrov, na kterém už shodou okolností nějací trosečníci jsou a chovají tam stádo ovcí. Po nějaké době se nervózně ošije a povídá:
  "Chlapi, to mi povězte, co vy děláte, když tu nejsou žádný ženský?"
  "Nooo, my si vždycky najdem nějakou ovci, zajdem tamhle za kopec a je to."
Tak jde, vybere si ovci a štráduje si to za kopec. A když míjí ostatní, tak se začnou děsně chechtat.
  "No co? Dyť ste říkali, že to taky tak děláte."
  "No jo! Když ty sis ale vybral takovou ošklivou!"

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.