Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Mladý mnich ráno vstal a jde na snídani. Cestou potká dvě jeptišky, popřeje jim dobrého jitra a ony povídají:
  "Bratře, tys dnes vstal z postele na špatnou stranu."
Mnich nějak nechápe, co to má znamenat, ale když se mu stejné odpovědi na pozdrav dostane i od několika dalších mnichů u snídaně, rozhodne se jít se poradit s představeným kláštera. Vejde do jeho místnosti. Otec spustí:
  "Bratře..."
  "Ne, Otče, nevstal jsem na špatnou stranu postele."
  "Cože?"
Mnichovi došlo, že otec zřejmě chtěl říci něco jiného:
  "Promiňte, otče, to nic. Co jste chtěl říci?"
  "Bratře, chtěl jsem se jen zeptat, proč máš na nohou boty Sestry Anny?"

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.