Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Na turistu, procházejícího se po malebných uličkách Belfastu, vyskočilo na rohu podezřelé individuum s otázkou:
  "Hele, frajere, jseš katolík nebo protestant?"
Turistovi je v tu chvíli jasné, že když řekne katolík, mohlo by to individuum být protestant a odprásknout ho. To stejně ale hrozí, když řekne, že je protestant a individuum bude katolického založení. Nakonec ho osvítí spásná idea a tak odpoví:
  "Ani jedno ani druhé. Já jsem totiž Žid."
Na ta slova individuum odjistí bouchačku a radostně prohlásí:
  "Tak to jsem ten nejšťastnější Arab v celém Irsku!"

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.