Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Jede papež Afrikou a najednou vidí, že v řece žere krokodýl černocha. Nechá si zastavit, aby mu pomohl, když vtom vyběhnou z křoví dva běloši, krokodýla utlučou a černocha i krokodýla vytáhnou na břeh. Papež to vidí, a říká:
   "Pánove, to bylo výborné, jak jste pomohli bližnímu svému, i když je jiné barvy pleti, a že ty řeči o rasismu v Africe nejsou pravdivé, výborně, budu se za vás modlit."
Nasedne do papamobilu a odjede. Ti dva stojí, dívají se za ním, a ten jeden povídá:
  "Kdo to byl?"
  "No to byl papež!"
  "A kdo to je?"
  "No, to je zástupce boha na zemi!"
  "Ty, prosím tě, a ten bůh je kdo?"
  "Ty to nevíš? To je ten nejvyšší, všemohoucí a vševědoucí!!!"
  "No, možná že je vševědoucí, ale o tom, jak se loví krokodýli, nemá ani páru!!!"

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.