Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Manželé jdou společně ke zpovědi. První jde on.
  "Odpusťte mi, prosím, otče, zhřešil jsem."
  "Jak se to stalo, můj synu?" ptá se páter.
  "Víte, stalo se to, když se má žena ohnula přes mrazničku, jak jsem viděl její zadeček, tak jsem dostal takovou hříšnou touhu, nevydržel jsem a začal jsem s ní obcovat."
Páter muži vysvětlí, že když to dělal se svou manželkou, tak že to není hřích, u manželů jsou takové situace normální. Muž se však stále cítí vinen, a tak mu páter přikáže pomodlit třikrát Zdrávas Maria. Poté jde jeho žena a svěří se, že měla styk se svým mužem, když se ohnula přes mrazničku. Páter opět vysvětluje, že pohlavní styk mezi manželi není hřích, ale žena pořád trvá na tom, že se cítí vinna. A tak i ona dostane přikázání pomodlit třikrát Zdrávas Maria.
Když žena odchází, ptá se:
  "Otče, a nezakážete nám chodit do kostela?"
  "Zakážu chodit do kostela? Jak jste přišla na takový nesmyslný nápad?" diví se páter.
  "No, víte," říká ona, "do té samoobsluhy nám už vstup zakázali."

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.