Coyot's Jokes Web Archive Předchozí vtip
Následující vtip
Čtyři rabíni měli spor. Jeden měl odlišný názor než zbylí tři. Když zase argumentovali tím, že je to tři na jednoho, ať uzná, že se plete, rozhodl se obrátit se k Bohu:
  "Ach Bože! Uvnitř v srdci cítím, že mám pravdu a oni se mýlí. Dej mi nějaké znamení na důkaz toho, že mám pravdu!"
Jak to dořekl, na slunečném nebi se objevil temný mrak. Šlehl z něj jeden blesk, zaduněl hrom a pak mrak zase zmizel. Rabín v tom samozřejmě viděl boží znamení:
  "Viděli jste to? To je Boží znamení! Mám pravdu!"
Ti tři se však nenechali přesvědčit, že prý v horkém létě se občas dělají bouřkové mraky. Rabín se tedy znovu začal modlit:
  "Bože, potřebuji větší znamení, abych je přesvědčil!"
Tentokrát se objevily čtyři mraky, ze kterých vyšlehly čtyři blesky a trefily stejné místo na nedalekém kopci. Avšak ti tři zase říkali:
  "Nestalo se nic, co by se nedalo vysvětlit přírodními zákony!"
První rabín zase spustil:
  "Ó Bože..."
Vtom celé nebe zčernalo a ozval se hromový hlas:
  "MÁÁÁ PRAAVDUUUU!"
Rabín si založil ruce v bok a otočil se ke zbylým třem s úsměvem. Jeden z nich ale povídá:
  "No a? Teď je to tedy tři ku dvěma."

INDEX Skupiny vtipů Náhodný vtip Info Díky Napiště nám Copyright

Projekt PinkNet: Postcard | Jokes | Alenka | Fractals | Pink Floyd

Copyright © 1997–2007 Coyot a AHA

Hostováno u FlexiBee Systems s.r.o.